ersag urunleri uyelik
 
 
 
[Yeni Kayıt] [Şifremi Hatırlat]
 
   
  Ana Sayfa
  Firma Eklemeyiniz!
  İletişim & Contact

marka tescil, logo tescili, isim tescili, marka tescili, marka basvuru, slogan tescili, online marka tescili

Reklam
Ersağ Temizlik & Kozmetik Ürünleri Ücretsiz Üyelik Fırsatı!
  [Ekonomi]
24 maddelik yapısal reformlar listesi açıklandı
 
 
Daha az kaynakla daha yüksek bir üretim yani bir bakıma ülkenin toplam faktör verimliliğini artırmak

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından açıklanan 24 maddelik yapısal reformlar tam maddeleri şu şekilde açıklandı.

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı görüşmeleri esnasında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından uygulanacak yapısal reformlarla ilgili olarak detaylı bilgi verdi.

1) Üretimde verimliliğin artırılması yani ekonomimizdeki yapıyı daha verimli hâle getirebilmek. Daha verimli hâle getirmek ne demek? Daha az kaynakla daha yüksek bir üretim yani bir bakıma ülkenin toplam faktör verimliliğini artırmak.

2) İthalata olan bağımlığın azaltılması. Bu klasik ithal ikamesi değil. Türkiye'nin pek çok sektörde rekabet gücünü artırarak kendi ürünleriyle kendi iç piyasasına hakim olması ve böylece ithalat yoluna başvurmak zorunda kalmaması.

3) Yurt içi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi. Tasarruf oranlarımızın artırılmasını çok önemsiyoruz ve bununla ilgili de yeni programlar başlattık. Örneğin; yeni başlattığımız, geçen sene başında uygulamaya koyduğumuz Bireysel Emeklilik Sistemi'nde şu anda vatandaş sayımız 5 milyonu geçti, toplanan fon da 37 milyar liraya ulaştı, eski parayla 37 katrilyon. Gerçekten bu yeni sistem ülkenin tasarruf oranlarına şimdiden katkıda bulunmaya başladı. Orta-uzun vadede çok daha güzel sonuçlar alacağımızı bekliyoruz.

4) İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi olması. Finans sektörü son derece önemli. Bir ülkenin kalkınmasının sıhhatli bir şekilde finanse edilmesi o ülkenin kalkınma performansını doğrudan belirleyen bir konu ve İstanbul'un sadece Türkiye için değil, bütün içinde bulunduğumuz coğrafya için bir finans merkezi hâline gelmesini çok önemsiyoruz ve ülkemizin büyümesini tetikleyecek önemli bir konu olarak görüyoruz.

5) Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi. Doğru, mali disiplini sağladık, daha da güçlendiriyoruz ama harcama kompozisyonumuzun gözden geçirilmesi, harcamalarımızın daha etkin yapılması bir ihtiyaç yani "İyiyi çok daha iyiye nasıl götürürüz?"ün şu anda çabası içindeyiz.

6) Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması yani bütçe gelirlerimizin kompozisyonu ve gelir kompozisyonunun daha verimli, daha yüksek bir ekonomik yapıya, daha yüksek bir büyüme hızına nasıl bizi ulaştıracağı.

7) İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi. Yerli-yabancı ayırt etmeden Türkiye'nin yatırımcılar için, iş yapmak isteyenler için daha kolay bir ülke hâline gelmesi, iş yapmanın daha kolay olduğu bir ülke hâline gelmesi.

8) İş gücü piyasasının etkinleştirilmesi. Yani buradan daha çok verimi nasıl elde ederiz? İnsan bizim en önemli kaynağımız, daha iyi yetiştirerek ve eğitim sistemimizle iş gücü piyasamız arasındaki bağları kuvvetlendirerek çalışan insanlarımızın daha yüksek katma değer üretmesini nasıl sağlayabiliriz?

9) Kayıt dışı ekonominin azaltılması yani ülkemizde daha kayıtlı bir yapıya geçilmesi.

10) İstatistiki bilgi altyapısı. Doğru bilgiye sahip olmak, doğru bilgiyle daha doğru kararlar alabilmek, bu konudaki elde ettiğimiz başarıları daha da çoğaltmak.

11) Öncelikli teknoloji alanlarında ticarileşme. Yani araştırmayı, geliştirmeyi, teknolojiyi daha iyi bir rekabet gücü olarak nasıl kullanabiliriz, daha yüksek katma değerli üretimde bunu nasıl kullanabiliriz, bunları çalışacağımız alanlar.

13) Yerli kaynaklara dayalı enerji yani enerjide ithalata bağımlılığımızı azaltmak, yenilenebilir yerli kaynaklarla Türkiye'nin kendi enerji kaynaklarını daha çok kullanması, büyüyen, gelişen bir ekonomi olarak, şiddetle enerjiye ihtiyaç duyan bir ekonomi olarak bu enerjinin daha çok kendi kaynaklarımızla karşılanması.

15) Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi. Küresel ısınma ve çölleşme karşısında su kaynaklarını, sahip olduğumuz suyun her bir damlasını israf etmeden daha etkin, tarımda nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili çok önemli bir çalışma alanı.

16) Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm. Sağlığa artık bir endüstri olarak bakıp ilacıyla, sağlık hizmetleriyle dünya standartlarında ve bu alanlarda ihracat yapacak bir alana nasıl gelebiliriz? Yani 17'nci alanımız olan sağlık turizminin geliştirilmesine nasıl katkı verebiliriz?

18) Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm. Türkiye'nin sahip olduğu coğrafya, eşi benzeri olmayan, paha biçilmeyen bir coğrafya. Tam kavşak noktasındayız, kıtaların, denizlerin, kültürlerin buluştuğu noktadayız. İşte bunu, sadece basit bir taşımacılıktan stratejik, lojistik yönetimine nasıl çevirebiliriz. Bunu çalışacağımız çok önemli bir alan.

19) Temel ve meslekî becerileri geliştirme. Yani insanımızın günün ekonomik şartlarına uygun niteliklere ulaşmasını sağlamak için neler yapmalıyız? Dünya değişiyor, ekonomik yapımız değişiyor. Genç nüfusumuzu ve büyüyen nüfusumuzu yeni ekonomik yapımıza nasıl adapte edebiliriz? Bununla ilgili çok önemli bir çalışma alanı.

20) Nitelikli insan gücü için çekim merkezi olmak. Yani dünyanın neresinden gelirse gelsin, eğer nitelikliyse, katma değer üretiyorsa ve Türkiye'nin ekonomisine, sosyal hayatına destek verecekse kapılarımızı açık tutabilmek.

21) Sağlıklı yaşam ve hareketlilik. Toplumumuzun daha sağlıklı ve daha hareketli olmasını nasıl sağlayabiliriz, Hükûmet olarak neler yapmalıyız?

22) Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması. Aile, bizim kültürümüzün temeli. Bir siyasi parti, muhafazakâr bir siyasi parti olduğunu söylüyorsa muhafazakârlığın uluslararası tanımında mutlaka aile vardır, ahlâk vardır, dinî değerler vardır, kültür vardır ve bunların hepsini dinamik nüfus yapısıyla beraber nasıl daha iyiye götürebiliriz?

23) Yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi. Yani, Türkiye'nin tüm sathında, kurumlarımızın, yerel yönetimlerden tutun, ta en küçük birimlere kadar kapasitesinin güçlendirilmesi, daha verimli çalışmasının sağlanması. Bunların her birinin altında bileşenler var, her birinin altında 50, 60, 80, 100 tane eylem var.

24) Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren kentsel dönüşüm.

Haber Kategori 2014-12-25

.

En Son Altın Fiyatları

Reklam Sponsoru Reklam Yeri
 
 
Son Güncel Ekonomi, Finans, Sektörel ve Firma Haberleri

 
 
 
   
 
 
 

Firma Rehberi Sektör Haberleri İstanbul Arçelik Bayi İstanbul Beko Bayi Marka Tescil Ankara Arçelik Bayi Marka Ersağ Üyelik Formu Şirketler